Прве обуке о државној помоћи одржане у Зрењанину и Житишту

Прве обуке за локалне самоуправе у оквиру пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи” одржане су у среду, 5. јуна у Зрењанину и Житишту.

Пројектом који је започео у фебруару 2019. године предвиђено је да обуке о правилима државне помоћи буду организован у све 174 јединице локалне самоуправе у Србији. Обуке су осмишљене по принципу “обука на радном месту”.

Пројектни тим је представио запосленима у општинама Зрењанин и Житиште модернизована правила о државној помоћи у Евопској унији, са посебним нагласком на критеријуме и правила који се најчешће користе у јединицама локалне самоуправее. Вођа пројекта Радмила Михић и пројектни експерт Светлана Шћепановић-Маркочевић упознале су учеснике са поступком пријављивања програма и индивидуалних државних помоћи и разговарале са њима о актуелним питањима из области релевантним за сваку од две општине појединачно.

(пројектне фотографије)

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs