ФОТО ГАЛЕРИЈА: Боља контрола државне помоћи и усклађивање са правилима ЕУ – фактор привредног и друштвеног раста

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs