ФОТО ГАЛЕРИЈА: Прве обуке о државној помоћи одржане у Зрењанину и Житишту

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs