Усклађивање шема државне помоћи у Србији са правилима ЕУ

Усклађивање постојећих шема државне помоћи у Србији била је тема радионице коју је пројекат Подршка Комисији за контролу државне помоћи одржао за запослене у Комисији, у среду, 2. јуна 2021. године.

Експерти пројекта анализирали су више од 70 закона у Србији и сачинили листу од 44 шеме државних помоћи које треба ускладити са ЕУ правилима. Усклађивање постојећих шема је једна од обавеза Србије за отварање преговарачког поглавља 8 (Конкуренција).

На радионици је представљен и Акциони план за процес усклађивања, а посебна пажња посвећена је фискалним шемама као приоритету у процесу усклађивања.

На радионици су у име пројекта учествовале вођа пројекта Радмила Михић и кључни правни експерт Шефика Куртагић.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs