Пројекат продужава рад до септембра 2021.

 

Израда нове подзаконске регулативе којом се правне тековине ЕУ у области државне помоћи преносе у законодавни систем Србије, подизање свести о значају контроле државне помоћи и обука 1.100 службеника локалних самоуправа широм земље су резултати пројекта Подршка Комисији за контролу државне помоћи у протеклих шест месеци.

О активностима и резултатима пројекта у периоду од 13. августа 2020. до 12. фебруара 2021. године разговарало се на петом састанку Надзорног одбора пројекта, одржаном у среду, 31. марта 2021.

Извештај о раду поднела је вођа пројекта Радмила Михић. У шестомесечном периоду највише пажње посвећено је изради нове подзаконске регулативе којом се правне тековине ЕУ у области државне помоћи подробније преносе у законодавни систем Србије. Такође је настављена активност на подизању свести о значају контроле државне помоћи, али и о могућностима које нуди ускладјена државна помоћ. Завршен је циклус обука у свих 146 јединица локалне самоуправе којима је присуствовало 1.100 запослених широм Србије.

Као корисничка институција, Комисија за контролу државне помоћи је посебно задовољство истакла због израде финансијских модела којим се унапређује примена финансијских анализа у оцени државне помоћи. Учесници састанка изразили су задовољство оствареним резултатима пројекта и успостављеном сарадњом свих заинтересованих страна. Рад пројекта је продужен до 12. септембра 2021. године.

Пројекат је започео у фебруару 2019. године, као двогодишњи пројекат финансиран из Инструмента претприступне помоћи са 999.000 евра.

      

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs