Инфографик: резултати пројекта

 

Скоро 1.100 запослених у јединицама локалне самоуправе у Србији прошло је основне обуке о правилима државне помоћи, организовано је осам конференција и радионица о модернизованим правилима државне помоћи и припремљен приручник за јединице ЛС, само су неки од резултата које је пројекат Подршка Комисији за контролу државне помоћи остварио за 20 месеци спровођења.

У оквиру пројектних активности, пружена је експертиза у изради новог Закона о контроли државне помоћи, израђене листе са постојећим шемама државне помоћи у Србији и, први пут, организована регионална конференција о државној помоћи. Конференције и радионице одржане су у више градова Србије под кровним називом “За државну помоћ која развија Србију”, што је једна од кључних порука пројекта. На њима су учествовали еминентни експерти из земаља чланица ЕУ који су пренели искуства најбоље европске праксе.

Погледајте више у новом инфографику који садржи и фото галерију – записе са догађаја али и рада пројектних експерата на терену, у градовима и општинама широм Србије: Инфографик, децембар 2020

                         

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs