Основне обуке о државној помоћи одржане у Аранђеловцу и Книћу

 

Експерти пројекта Подршка Комисији за контролу државне помоћи одржали су у четвртак, 22. октобра 2020. године  основне обуке о правилима државне помоћи запосленима у јавним управама општина Аранђеловац и Кнић, у оквиру пројектне активности која предвиђа упознавање запослених у свим јединицама локалне самоуправе у Србији са тим правилима.

Вођа пројекта Радмила Михић представила је учесницима циљеве пројекта, као и правила државне помоћи која су на снази у Европској унији и која представљају правни оквир са којим Република Србија хармонизује прописе у тој области. Правни експерт Светлана Шћепановић Маркочевић упознала је учеснике са правилима доделе државне помоћи која су најчешће коришћена у пракси – у области регионалног развоја, за мала и средња предузећа и заштиту животне средине.

Обуке по принципу „обука на радном месту“ одржане су у складу са превентивним мерама за спречавање ширења болести Ковид-19.

Аранђеловац и Кнић су последње две јединице локалне самоуправе у којима су експерти пројекта у протеклих годину и по дана одржали основне обуке о државној помоћи. Више од 1.100 запослених у јавним управама учествовало је на тим обукама.

     

 

 

 

 

 

 

Одржавање обука у свим јединицама локалне самоуправе је једна од главних активности пројекта; уследиће им достављање Водича кроз основе државне помоћи, приручника насталог у оквиру пројекта чије се објављивање очекује до краја године.

Пројекат Подршка Комисији за контролу државне помоћи финансира Европска унија из претприступних (ИПА 2014) средстава, са буџетом од  999.000 евра. Пројекат је започео у фебруару 2019. године и трајаће до фебруара 2021. године.

Једна од кључних порука пројекта је „Прво помисли на државну помоћ” како би се правила контроле државне помоћи укључила у најранију фазу планирања у оквиру институција. Важан сегмент пројекта је подизање свести учесника у јавном сектору и грађана да интеграција правила о контроли државне помоћи представља средство за дугорочно јачање јавних финансија, а да државна помоћ пружана у складу са правилима може да буде један од инструмената привредног и друштвеног раста.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs