У Новом Саду одржана радионица За државну помоћ која развија Србију

 

У организацији тима пројекта Подршка Комисији за контролу државне помоћи, у Новом Саду је у четвртак, 17. септембра 2020. године одржана радионица „За државну помоћ која развија Србију“ којој су присуствовали запослени  Скупштине града.

Теме радионице биле су поступак пријављивања државне помоћи, преглед државне помоћи за локалну инфраструктуру и како написати програм/шему држабне помоћи.

Циљеве пројекта и досадашње резултате представила је вођа пројекта Радмила Михић. Кључни правни експерт пројекта Шефика Куртагић говорила је о државној помоћи за локалну инфраструктуру, уз подсећање на четири критеријума за одређивање да ли се ради о државној помоћи.

Правни експерт пројекта Светлана Шћепановић Маркочевић представила је учесницима нови Закон о контроли државне помоћи, као и процедуре и правила у процесу доделе државне помоћи.

Како написати шему државне помоћи учесницима је говорио правни експерт Александар Ристић, користећи примере из Србије и Хрватске.

Нови Сад је осми град у Србији у коме су одржане радионице или локалне конференције под назиом „За државну помоћ која развија Србију“, што је једна од кључних порука пројекта.

Двогодишњи ЕУ пројекат Подршка Комисији за контролу државне помоћи почео је у фебруару 2019. године, уз буџет од 999.000 евра.

               

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs