Обуке одржане у Смедереву и пет војвођанских градова и општина

 

У организацији пројекта Подршка Комисији за контролу државне помоћи, у првој недељи августа 2020. године  обуке о правилима државне помоћи одржане су у још шест градова и општина, махом у Војводини.

Тим експерата који су чинили Светлана Шћепановић Маркочевић и Александар Ристић одржао је од 3. до 6. августа обуке у Смедереву, Панчеву, Новом Саду, Темерину, Тителу и Жабљу. Основне обуке о правилима доделе државне помоћи, правилима контроле државне помоћи која су на снази у Еввропској унији, као и најчешћим примерима на нивоу локалне самоуправе одржане су по принципу “обуке на радном месту”.

По оцени експерата, запослени у локалним самоуправама у којима су обуке одржане добро познају основна правила о државној помоћи, а највише њихових питања односило се на правила за услуге од општег економског интереса. Разговарало се о конкретним питањима из области комуналних делатности, као и о случајевима финансирања спортских клубова.

Због пандемије Kовид-19 болести, број учесника обука је ограничен и оне се одржавају уз стриктно поштовање превентивних мера. Ипак, на захтев локалне самоуправе и уз обезбеђивање свих мера заштите, у Новом Саду је обуци присуствовало 19 запослених, међу којима су били и интерни ревизори и порески инспектори.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs