Обуке одржане у још 10 општина

 

Пројекат Подршка Комисији за контролу државне помоћи организовао је основне обуке о правилима доделе државне помоћи у још 10 градова и општина Србије. Трочлани тим експерата одржао је од 6. до 8. јула 2020. године обуке у Сенти, Ади, Кањижи и Новом Кнежевцу. Од 8. до 10. јула обуке су одржане у Суботици, Бачкој Тополи, Малом Иђошу, Кули, Србобрану и Бечеју.

Експерти Шефика Куртагић, Светлана Шћепановић Маркочевић и Александар Ристић упознали су учеснике обука са правилима о државној помоћи.

Посебно им је указано на правила за услуге од општег економског интереса које финансирају и за које нису знали да су те услуге под контролом државне помоћи. Приказани су им примери из праксе.

Посебно је указано и на правила поводом ситуације у вези са епидемијом болести Kовид-19 и мерама које се предузимају за заштиту привреде и отклањање последица заразе. 

 

Обуке су одржане уз све неопходне превентивне мере и ограничење броја учесника како би се поштовала социјална дистанца.

Након паузе током ванредног стања уведеног због епидемије болести Kовид-19, пројекат је наставио активности, укључивши и израду приручника о правилима државне помоћи који ће бити достављен свим јединицама локалне самоуправе у земљи.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs