Државна помоћ која развија Србију

Представници 10 градова и општина окупили су се 19. и 20. новембра у Крагујевцу на локалној конференцији „Како до добре државне помоћи“, коју је организовао пројекат „Подршка Комисији за контролу државне помоћи“.

На конференцији су учествовали представници локалних самоуправа Пожаревца, Рековца, Крагујевца, Трстеника, Лајковца, Лапова, Параћина, Баточине, Раче и Кнића.

Међу најважнијим темама првог дана скупа били су нови Закон о контроли државне помоћи, модернизована правила државне помоћи која су на снази у Европској унији и утврђивање постојања државне помоћи путем примене четири критеријума.

Вођа пројекта Радмила Михић представила је активности и циљеве пројекта, као и основне изазове у раду када је у питању државна помоћ и приступање Европској унији. Према њеним речима, једна од најважнијих порука пројекта управо је да „добра државна помоћ треба да допринесе развоју и бољем животу грађана“. Она је учесницима представила и оквир политике државне помоћи у Европској унији.

Начелница Одељења за контролу државне помоћи Министарства финансија Ирена Марковић детаљно је представила нови Закон о контроли државне помоћи, усвојен 10. октобра 2019. Усвајање тог закона је било једно од шест прелазних мерила постављених за отварање преговарачког поглавља 8 (политика конкуренције). Према речима Ирене Марковић, Србија је три мерила већ испунила.

Кључни правни експерт пројекта Шефика Куртагић упознала је учеснике са модернизованим правилима државне помоћи, пакетом мера које је ЕУ усвојла 2012. године у сврху реформе те области. Она је такође представила случај утврђивања постојања државне помоћи путем примене четири критеријума.

Пројектна експерткиња Светлана Шћепановић Маркочевић говорила је о правилима о додели државне помоћи која су најчешће коришћена у пракси – правилима у области регионалног развоја, за мала и средња предузећа и заштиту животне средине. Практичну примену правила о државној помоћи за запошљавање представио је експерт Александар Ристић.

Представница Министарства финансија Милица Којић представила је другог дана конференције нови Закон о контроли државне помоћи који је усклађен са препорукама Европске комисије. Државна помоћ за услуге од општег економског интереса, као и Де минимис помоћ – пријављивање и извештавање биле су такође теме о којима су са учесницима разговарали пројектни експерти.

Крагујевац је, након Београда и Суботице, трећи град у коме је пројекат „Подршка Комисији за контролу државне помоћи“ организовао локалну конференцију о правилима државне помоћи, како би се представницима локалних самоуправа што детаљније представило усаглашавање са правним тековинама ЕУ у области која је део поглавља 8 у преговорима Србије са Еврпском унијом.

Планом пројектних активности, предвиђено је да током трајања пројекта (фебруар 2019 – фебруар 2021) буде одржано 12 конференција широм земље. 

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs