Обуке о правилима државне помоћи одржане у општинама на истоку Србије

Експерти пројекта „Подршка Комисији за контролу државне помоћи“ одржали су у другој половини октобра 2019. године (од 16. до 18. октобра) базичне обуке о правилима државне помоћи у општинама Зајечар, Неготин, Бор, Мајданпек, Кладово и Кучево.

Запосленима у јавним управама представљена су модернизована правила државне помоћи, поступци пријављивања као и правила која се односе на услуге од општег економског интереса. Обуке су одржали експерти Светлана Шћепановић Маркочевић и Александар Ристић.

                Планом активности пројекта предвиђено је да обуке о правилима државне помоћи буду одржане у све 174 јединице локалне самоуправе. У оквиру пројекта биће израђен нови инвентар шема државне помоћи као и приручници за примену правила државне помоћи.

У другој години спровођења пројекта (током 2020. године) планирана је размена искустава између стручњака за питања државне помоћи из Србије и најрелевантнијих експерата из Европске уније.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs