Обуке о државној помоћи одржане у градовима и општинама југа Србије

У организацији пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи” обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе одржане су у првој половини октобра у градовима и општинама југа Србије – Нишу, Прокупју, Мерошини и Житорађи.
Пројектне експерткиње Светлана Шћепановић Маркочевић и Алма-Лимо Муминовић оодржале су 10. октобра 2019. у Скупштини града Ниша обуку о модернизованим правилима државне помоћи и упознале учеснике са циљевима пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи”. Обука за запослене у јавној управи одржана је истог дана и у општини Мерошина.
Дан касније, обукаа је одржана и у Прокупљу, као И у општини Житорађа. Према речима експерткиња, обуке су изазвале интересовање и биле интераткивне.
Планом активности пројекта предвиђено је да обуке о правилима државне помоћи буду одржане у све 174 локалне самоуправе. У оквиру пројекта биће израђен нови инвентар шема државне помоћи као и приручници за примену правила државне помоћи.
У другој години спровођења пројекта планирана је размена искустава између стручњака за питања државне помоћи из Србије и најрелевантнијих експерата из Европске уније. Двогодишњи пројекат (фебруар 2019 – фебруар 2021) финансира Европска унија са 999.000 евра, а њиме управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs