Обуке о правилима државне помоћи одржане у Сомбору, Краљеву и Крагујевцу

У организацији пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи” обуке за запослене у јединицама локалне самоуправе одржане су у другој половини септембра у Сомбору, Краљеву и Крагујевцу.

Вођа пројекта Радмила Михић и пројектна експерткиња Светлана Шћепановић Маркочевић одржале су 19. септембра 2019. у Скупштини града Сомбора обуку о модернизованим правилима државне помоћи и упознале учеснике са циљевима пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи”.

Исти тип обуке, по принципу “обука на радном месту”, организован је и у Краљеву, где се запосленима у Градској управи обратила експерткиња Светлана Шћепановић Маркочевић.

У Крагујевцу је 23. септембра 2019. одржана обука за запослене у Градској управи, коју су одржале кључни правни експерт пројекта Шефика Куртагић и Светлана Шћепановић Маркочевић. Оне су учесницима представиле модернизована правила државне помоћи која би била значајна за јединице локалне самоуправе.

Планом активности пројекта предвиђено је да обуке о правилима државне помоћи буду одржане у све 174 локалне самоуправе. У оквиру пројекта биће израђен нови инвентар шема државне помоћи као и приручници за примену правила државне помоћи.  У другој години спровођења пројекта планирана је размена искустава између стручњака за питања државне помоћи из Србије и најрелевантнијих експерата из Европске уније.

Двогодишњи пројекат (фебруар 2019 – фебруар 2021) финансира Европска унија са 999.000 евра, а њиме управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs