Подршка Комисији за контролу државне помоћи: обуке одржане у 20 градова и општина

У оквиру пројекта “Подршка Комисији за контролу државне помоћи”, од фебруара до августа у 20 јединица локалне самоуправе одржане су обуке о контроли државне помоћи којима је присуствовало више од 130 запослених.

У Суботици је 10. и 11. јула одржана прва дводневна  конференција на којој су пројектни експерти представили модернизована правила државне помоци, поступке пријављивања као и правила која се односе на услуге од општег економског интереса. Конференцији су присуствовали представници градова и општина Суботица, Сомбор, Бечеј, Житиште, Чока, Мали Иђош, Србобран, Бачка Топола, Нова Црња и Оџаци.

У Београду је 15. јула, у Привредној комори Србије, одржана друга Конференција која је била намењена запосленима на републичком нивоу и у министарствима Владе Србије. На конференцији су представљена искуства Хрватске у преговорима за поглавље 8 (Политика конкуренције), државна помоћ за инфраструктуру, као и помоћ за услуге од општег интереса.

Претходно, пројектни експерти одржали су базичне обуке и у Зрењанину и Житишту.

У сарадњи са Министарством финансија Републике Србије и Комисијом за контролу државне помоћи, у току су припреме за прву међународну регионалну конференцију о државној помоћи која ће бити одржана крајем септембра у Београду.

Пројекат “Подршка Комисији за контролу државне помоћи” има за циљ пружање подршке Влади Републике Србије, а посебно већ постојећим институцијама за контролу и доделу државне помоћи, у усклађивању правила и процедура у тој области са правним тековинама Европске уније (ЕУ acquis). Планом пројектних активности предвиђено је да обуке о правилима државне помоћи буду организоване у све 174 јединице локалне самоуправе у Србији. Обуке су осмишљене по принципу “обука на радном месту”.

Двогодишњи пројекат (фебруар 2019 – фебруар 2021) финансира Европска унија из претприступних (ИПА 2014) средстава, са буџетом од  999.000 евра.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs