О пројекту

Пројекат “Подршка Комисији за контролу државне помоћи” има за циљ пружање подршке Влади Републике Србије, а посебно већ постојећим институцијама за контролу и доделу државне помоћи, у усклађивању правила и процедура у тој области са правним тековинама Европске уније (EU acquis).

Овај пројекат финансира Европска унија из претприступних (IPA 2014) средстава, са буџетом од  999.000 евра.

Пројектом управља Министарство финансија – Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније. Главни корисник пројекта је Министарство финансија Републике Србије, а примаоци су Одељење за контролу државне помоћи Министарства финансија и Комисија за контролу државне помоћи. Други институционални корисници су министарства надлежна за пружање државне помоћи (Министарство привреде, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарство заштите животне средине, Министарство рударства и енергетике, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), као и Развојни фонд, Развојна агенција Србије, локалне самоуправе и други ентитети који могу давати државну помоћ. Индиректно, корисници пројекта су и Привредна комора Србије, Стална конференција градова и општина, пословна удружења и невладин сектор.

Међу кључним порукама пројекта је “Прво помисли на државну помоћ” (Think State Aid First) како би се та правила укључила у најранију фазу планирања у оквиру институција. Важан сегмент пројекта је подизање свести учесника у јавном сектору и грађана да интеграција правила о контроли државне помоћи представља средство за дугорочно јачање јавних финансија, а да државна помоћ пружана у складу са правилима може да буде један од инструмената привредног и друштвеног раста. У оквиру пројекта, биће организована обука за све 174 јединице локалне самоуправе у области државне помоћи, као и размена искустава стручњака за питања државне помоћи из Србије са најрелевантнијим експертима из ЕУ.

Општи циљ пројекта јесте да даље подржи напредак Србије у процесу приступања Европској унији, посебно у делу који се односи на преговарачко поглавље 8 (Политика конкуренције) тако што ће осигурати напредак у даљем развоју и примени система правила и процедура у области државне помоћи.

Пројекат је започео у фебруару 2019. године и трајаће до фебруара 2021. године, а спроводи га конзорцијум који предводи Alternative Consulting у сарадњи са DMI France и Саветом за заштиту конкуренције Републике Литваније.

Канцеларија пројекта: Кнеза Милоша 17/III, 11000 Београд • тел: +381 11 32-38-506 • имејл: office@state-aid.rs