Naš tim

Radmila Mihić
Vođa tima
radmila@state-aid.rs

Šefika Kurtagić
Pravni ekspert
sefika@state-aid.rs

Svetlana Šćepanović Markočević
Ekspert za državnu pomoć
svetlana@state-aid.rs

Jana Rudolf Mesarič
Ekspert za državnu pomoć
jana.rudolf.m@gmail.com

Marina Rakić
Ekspert za vidljivost i komunikacije
marina@state-aid.rs

Albin Lotrič
IT ekspert
albin.lotric@gmail.com

Olgica Spevec
Ekspert za državnu pomoć
olgica1302@gmail.com

Mitar Bajčeta
Ekspert za državnu pomoć

Dušan Ilinčić
Menadžer kancelarije
dusan@state-aid.rs

Kontakt

Adresa: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd

Telefon: +381 (0) 11 32 38 506

E-mail: office@state-aid.rsKancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs