Predstavljeni novi podzakonski akti u oblasti kontrole državne pomoći

 

Predstavnici 12 opština iz centralne i južne Srbije učestvovali su na radionici o pravilima državne pomoći koja je održana u Vrnjačkoj Banji u sredu, 23. aprila 2021. godine.

Radionicu je organizovao projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći, kao 12. po redu za predstavnike opština u Srbiji.

Projektni eksperti su predstavili nove podzakonske akte u Srbiji u oblasti kontrole državne pomoći, donete nakon usvajanja novog Zakona o kontroli državne pomoći. Oni su takođe održali prezentacije o tome kako napisati šemu državne pomoći i predstavili učesnicima kakva su pravila za državnu pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa i državnu pomoć za sanaciju i restrukturiranje.

Radionici je prisustvovalo 23 predstavnika iz opština Ćuprija, Rekovac, Varvarin, Jagodina, Vrnjačka Banja, Raška, Aleksandrovac,Trstenik, Kragujevac, Brus, Knić i Paraćin.

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs