Savetodavna radionica za članove Komisije za kontrolu državne pomoći

 

Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći organizovao je 11. i 12. juna 2021. godine Savetodavnu radionicu za zaposlene u Komisiji na kojoj je razmatrano više stručnih tema, a između ostalog se razgivaralo i o uticaju pandemije Covid-19 na politiku konkurencije u Evropskoj uniji.

Stručna rasprava je vođena na sledeće teme: Ocena uticaja državne pomoći u Covid-19 pandemiji na konkurenciju i ekonomiju EU, Državna pomoć i nacionalni interes, Sudska kontrola rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, Funkcionalnosti Registra državne pomoći u izradi. Članovi Komisije i predstavnici projektnog tima su takođe analizirali rezultate projekta i razmatrali ažuriranje projektnih planova. Radionica je održana na Divčibarama, uz poštovanje epidemioloških mera tokom pandemije Covid-19.

Komisija za kontrolu državne pomoći prvi je i neposredni korisnik projekta.

Projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći finansira Evropska unija iz pretpristupnih (IPA 2014) sredstava, sa budžetom od  999.000 evra. Projekat je započeo u februaru 2019. godine, sa početnim trajanjem od 24 meseca. Projekat je produžen i trajaće do septembra 2021. godine. Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.

                                 

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs