Usklađivanje šema državne pomoći u Srbiji sa EU pravilima

 
Usklađivanje postojećih šema državne pomoći u Srbiji bila je tema radionice koju je projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći održao za zaposlene u Komisiji, u sredu, 2. juna 2021. godine.
 
Eksperti projekta  analizirali su više od 70 zakona u Srbiji i sačinili listu od 44 šeme državnih pomoći koje
treba uskladiti sa EU pravilima. Usklađivanje postojećih šema je jedna od obaveza Srbije za otvaranje pregovaračkog poglavlja 8 (Konkurencija).
 
Na radionici je predstavljen i Akcioni plan za proces usklađivanja, a posebna pažnja posvećena je fiskalnim šemama kao prioritetu u procesu usklađivanja.
 
Na radionici su u ime projekta učestvovale vođa projekta Radmila Mihić i ključni pravni ekspert Šefika Kurtagić.
Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs