U Novom Sadu održana radionica Za državnu pomoć koja razvija Srbiju

 

U organizaciji tima projekta Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći, u Novom Sadu je u četvrtak, 17. septembra 2020. godine održana radionica „Za državnu pomoć koja razvija Srbiju“ kojoj su prisustvovali zaposleni  Skupštine grada.

Teme radionice bile su postupak prijavljivanja državne pomoći, pregled državne pomoći za lokalnu infrastrukturu i kako napisati program/šemu držabne pomoći.

Ciljeve projekta i dosadašnje rezultate predstavila je vođa projekta Radmila Mihić. Ključni pravni ekspert projekta Šefika Kurtagić govorila je o državnoj pomoći za lokalnu infrastrukturu, uz podsećanje na četiri kriterijuma za određivanje da li se radi o državnoj pomoći.

Pravni ekspert projekta Svetlana Šćepanović Markočević predstavila je učesnicima novi Zakon o kontroli državne pomoći, kao i procedure i pravila u procesu dodele državne pomoći.

Kako napisati šemu državne pomoći učesnicima je govorio pravni ekspert Aleksandar Ristić, koristeći primere iz Srbije i Hrvatske.

Novi Sad je osmi grad u Srbiji u kome su održane radionice ili lokalne konferencije pod nazivom „Za državnu pomoć koja razvija Srbiju“, što je jedna od ključnih poruka projekta.

Dvogodišnji EU projekat Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći počeo je u februaru 2019. godine, uz budžet od 999.000 evra.

          

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs