Obuke održane u Smederevu i pet vojvođanskih ogradova i opština

 

U organizaciji projekta “Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći”, u prvoj nedelji avgusta 2020. godine  obuke o pravilima državne pomoći održane su u još šest gradova i opština, mahom u Vojvodini.

Tim eksperata koji su činili Svetlana Šćepanović Markočević i Aleksandar Ristić održao je od 3. do 6. avgusta obuke u Smederevu, Pančevu, Novom Sadu, Temerinu, Titelu i Žablju. Osnovne obuke o pravilima dodele državne pomoći, pravilima kontole državne pomoći koja su na snazi u Evvropskoj uniji, kao i najčešćim primerima na nivou lokalne samouprave održane su po principu “obuke na radnom mestu”.

Po oceni eksperata, zaposleni u lokanim samoupravama u kojima su obuke održane dobro poznaju osnovna pravila o drzavnoj pomoći, a najviše njihovih pitanja odnosilo se na pravila za usluge od opšteg ekonomskog interesa. Razgovaralo se o konkretnim pitanjima iz oblasti komunalnih delatnosti, kao i o slučajevima finansiranja sportskih klubova.

Zbog pandemije Covid-19 bolesti, broj učesnika obuka je ograničen i one se održavaju uz striktno poštovanje preventivnih mera. Ipak, na zahtev lokalne samouprave i uz obezbeđivanje svih mera zaštite, u Novom Sadu je obuci prisustvovalo 19 zaposlenih, među kojima su bili i interni revizori i poreski inspektori.

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs