Nastavljene osnovne obuke o državnoj pomoći

Nakon pauze tokom vanrednog stanja uvedenog zbog pandemije bolesti Covid-19, aktivnosti projekta „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“ na terenu nastavljene su od 6. juna 2020. godine, kada je održana obuka za zaposlene u Skupštini grada Leskovca.

Projektni eksperti Svetlana Šćepanović Markočević i Aleksandar Ristić predstavili su učesnicima modernizovana pravila državne pomoći koja su na snazi u Evropskoj uniji, kao i pravila dodele državne pomoći koja su najčešće korišćena u praksi – u oblasti regionalnog razvoja, za podršku malim i srednjim preduzećima i za zaštitu životne sredine. 

 

Nakon Leskovca, obuke su održane i u Crnoj Travi i Vlasotincu.

Od 17. do 19. juna, eksperti su održali obuke i za zaposlene u javnim upravama Knjaževca, Žagubice, Petrovca i Malih Crljena.

Sve obuke su održane u skladu sa preventivnim zdravstvenim pravilima koja su na snazi, uz smanjen broj učesnika.

Tim aktivnostima nastavljena je implementacija jedne od najvažnijih komponenti projekta – održavanje osnovnih obuka o pravilima dodele i kontrole državne pomoći u sve 174 jedinice lokalne samouprave. Do sada su obuke održane u 151 gradu i opštini.

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs