Državna pomoć koja razvija Srbiju

Predstavnici 10 gradova i opština okupili su se 19. i 20. novembra u Kragujevcu na lokalnoj konferenciji „Kako do dobre državne pomoći“, koju je organizovao projekat „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici lokalnih samouprava Požarevca, Rekovca, Kragujevca, Trstenika, Lajkovca, Lapova, Paraćina, Batočine, Rače i Knića.

Među najvažnijim temama prvog dana skupa bili su novi Zakon o kontroli državne pomoći, modernizovana pravila državne pomoći koja su na snazi u Evropskoj uniji i utvrđivanje postojanja državne pomoći putem primene četiri kriterijuma.

Vođa projekta Radmila Mihić predstavila je aktivnosti i ciljeve projekta, kao i osnovne izazove u radu kada je u pitanju državna pomoć i pristupanje Evropskoj uniji. Prema njenim rečima, jedna od najvažnijih poruka projekta upravo je da „dobra državna pomoć treba da doprinese razvoju i boljem životu građana“. Ona je učesnicima predstavila i okvir politike državne pomoći u Evropskoj uniji.

Načelnica Odeljenja za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija Irena Marković detaljno je predstavila novi Zakon o kontroli državne pomoći, usvojen 10. oktobra 2019. Usvajanje tog zakona je bilo jedno od šest prelaznih merila postavljenih za otvaranje pregovaračkog poglavlja 8 (politika konkurencije). Prema rečima Irene Marković, Srbija je tri merila već ispunila.

Ključni pravni ekspert projekta Šefika Kurtagić upoznala je učesnike sa modernizovanim pravilima državne pomoći, paketom mera koje je EU usvojla 2012. godine u svrhu reforme te oblasti. Ona je takođe predstavila slučaj utvrđivanja postojanja državne pomoći putem primene četiri kriterijuma.

Projektna ekspertkinja Svetlana Šćepanović Markočević govorila je o pravilima o dodeli državne pomoći koja su najčešće korišćena u praksi – pravilima u oblasti regionalnog razvoja, za mala i srednja preduzeća i zaštitu životne sredine. Praktičnu primenu pravila o državnoj pomoći za zapošljavanje predstavio je ekspert Aleksandar Ristić.

Predstavnica Ministarstva finansija Milica Kojić predstavila je drugog dana konferencije novi Zakon o kontroli državne pomoći koji je usklađen sa preporukama Evropske komisije. Državna pomoć za usluge od opšteg ekonomskog interesa, kao i De minimis pomoć – prijavljivanje i izveštavanje bile su takođe teme o kojima su sa učesnicima razgovarali projektni eksperti.

Kragujevac je, nakon Beograda i Subotice, treći grad u kome je projekat „Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći“ organizovao lokalnu konferenciju o pravilima državne pomoći, kako bi se predstavnicima lokalnih samouprava što detaljnije predstavilo usaglašavanje sa pravnim tekovinama EU u oblasti koja je deo poglavlja 8 u pregovorima Srbije sa Evrpskom unijom.

Planom projektnih aktivnosti, predviđeno je da tokom trajanja projekta (februar 2019 – februar 2021) bude održano 12 konferencija širom zemlje. 

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs