Prve obuke o državnoj pomoći održane u Zrenjaninu i Žitištu

Prve obuke za lokalne samouprave u okviru projekta “Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći” održane su u sredu, 5. juna u Zrenjaninu i Žitištu.

Projektom koji je započeo u februaru 2019. godine predviđeno je da obuke o pravilima državne pomoći budu organizovan u sve 174 jedinice lokalne samouprave u Srbiji. Obuke su osmišljene po principu “obuka na radnom mestu”.

Projektni tim je predstavio zaposlenima u opštinama Zrenjanin i Žitište modernizovana pravila o državnoj pomoći u Evropskoj uniji, sa posebnim naglaskom na kriterijume i pravila koji se najčešće koriste u jedinicama lokalne samouprave.

Vođa projekta Radmila Mihić i projektni ekspert Svetlana Šćepanović-Markočević upoznale su učesnike sa postupkom prijavljivanja programa i individualnih državnih pomoći i razgovarale sa njima o aktuelnim pitanjima iz oblasti relevantnim za svaku od dve opštine pojedinačno.

(projektne fotografije)

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs