O projektu

Projekat “Podrška Komisiji za kontrolu državne pomoći” ima za cilj pružanje podrške Vladi Republike Srbije, a posebno već postojećim institucijama za kontrolu i dodelu državne pomoći, u usklađivanju pravila i procedura u toj oblasti sa pravnim tekovinama Evropske unije (EU acquis).

Ovaj projekat finansira Evropska unija iz pretpristupnih (IPA 2014) sredstava, sa budžetom od  999.000 evra.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije. Glavni korisnik projekta je Ministarstvo finansija Republike Srbije, a primaoci su Odeljenje za kontrolu državne pomoći Ministarstva finansija i Komisija za kontrolu državne pomoći. Drugi institucionalni korisnici su ministarstva nadležna za pružanje državne pomoći (Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstvo zaštite životne sredine, Ministarstvo rudarstva i energetike, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture), kao i Razvojni fond, Razvojna agencija Srbije, lokalne samouprave i drugi entiteti koji mogu davati državnu pomoć. Indirektno, korisnici projekta su i Privredna komora Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, poslovna udruženja i nevladin sektor.

Među ključnim porukama projekta je “Prvo pomisli na državnu pomoć” (Think State Aid First) kako bi se ta pravila uključila u najraniju fazu planiranja u okviru institucija. Važan segment projekta je podizanje svesti učesnika u javnom sektoru i građana da integracija pravila o kontroli državne pomoći predstavlja sredstvo za dugoročno jačanje javnih finansija, a da državna pomoć pružana u skladu sa pravilima može da bude jedan od instrumenata privrednog i društvenog rasta. U okviru projekta, biće organizovana obuka za sve 174 jedinice lokalne samouprave u oblasti državne pomoći, kao i razmena iskustava stručnjaka za pitanja državne pomoći iz Srbije sa najrelevantnijim ekspertima iz EU.

Opšti cilj projekta jeste da dalje podrži napredak Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji, posebno u delu koji se odnosi na pregovaračko poglavlje 8 (Politika konkurencije) tako što će osigurati napredak u daljem razvoju i primeni sistema pravila i procedura u oblasti državne pomoći.

Projekat je započeo u februaru 2019. godine i trajaće do februara 2021. godine, a sprovodi ga konzorcijum koji predvodi Alternative Consulting u saradnji sa DMI France i Savetom za zaštitu konkurencije Republike Litvanije.

Kancelarija projekta: Kneza Miloša 17/III, 11000 Beograd • tel: +381 11 32-38-506 • E-mail: office@state-aid.rs